ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Překážky, bariéry a kryty

Překážky, bariéry a kryty . Živé části , Vysvětlení pojmů , co znamenají překážky , zábrany a kryty v elektrotechnice , elektrikář , bezpečnost.

Bariéry a kryty

Zábrany a kryty  jsou konstrukční opatření, která jsou součástí elektrické instalace (skříně, rozváděče atd.) a a která mají zabránit dotyku živých částí. Účelem ochrany pomocí zábran nebo krytů je zabránit jakémukoli dotyku s částmi pod napětím. Toto opatření poskytuje pouze základní ochranu. Opatření je určeno i pro laiky.

Zábrana – je část elektrické instalace, která zajišťuje základní ochranu před přímým dotykem z jakéhokoli běžného směru přístupu.

Kryt – je část elektrického zařízení, která zajišťuje ochranu zařízení před určitými vnějšími vlivy a zároveň ve všech směrech základní ochranu před přímým dotykem.

Části pod napětím musí být uvnitř krytů nebo za zábranami, s výjimkou případů, kdy při výměně částí vzniknou větší otvory, např. pro určité zásuvky světelných zdrojů nebo pojistky, nebo pokud jsou pro normální provoz zařízení nutné větší otvory podle příslušných požadavků na zařízení.

Zábrany a kryty musí být pevně zajištěny na svém místě a musí být dostatečně stabilní a trvanlivé, aby za běžných provozních podmínek zachovaly požadovaný stupeň ochrany krytem a přiměřené oddělení od živých částí, s přihlédnutím k příslušným vnějším vlivům. Pokud je nutné odstranit zábrany, otevřít kryty nebo odstranit jejich části, musí to být možné pouze pomocí klíče nebo nářadí. Pokud jsou za zábranou nebo v krytu instalována zařízení, která mohou po vypnutí zadržovat nebezpečné elektrické náboje (kondenzátory apod.), musí být zařízení označeno výstražným štítkem.

Plešatění a jak mu čelit , Vypadávání vlasů u mužů

Překážky ( Překážky, bariéry a kryty)

Překážky, jako jsou.  zábradlí, mříže, plotu, plotového sloupku, tyče, lana atd. jsou navrženy tak, aby zabránily náhodnému (neúmyslnému) kontaktu s živými částmi z jakéhokoli běžného směru přístupu, nikoli však úmyslnému kontaktu záměrným obejitím překážky. Toto ochranné opatření poskytuje pouze základní ochranu.

Opatření je určeno pro osoby znalé, poučené nebo osoby, které jsou pod dohledem osoby znalé nebo poučené. Překážky nejsou součástí elektrického zařízení, lze je odstranit bez použití nářadí, ale musí být upevněny tak, aby je nebylo možné odstranit z nepozornosti.

Upevňovací elektroinstalační materiál

V oblastech přístupných laikům musí být překážky zajištěny dostatečně pevným a vysokým neodstranitelným oplocením nebo uzamčením.

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button