ELEKTROTECHNIKAElektrotechnika

První pomoc při úrazu elektrickým proudem

Postup první pomoci při úrazu elektrickým proudem . První pomoc při úrazu elektrickým proudem . Jak pomoci osobě zasažené elektrickým proudem, Při poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem je třeba vždy dodržet následující postup:

1. vysvobození postižených,

2. řízení životně důležitých (vitálních) funkcí,

3. neodkladná resuscitace,

4. přivolání lékaře,

5. laické ošetření případných zranění,

6. nahlášení úrazu elektrickým proudem .

Záchrana zraněného První pomoc při úrazu elektrickým proudem

– spočívá v odstranění působení vlivu, který elektrický výboj vyvolal. Je třeba postupovat rychle a promyšleně, aby se zachránce nestal zdravotně postiženým. Jedná se o vypnutí elektrického proudu, odtažení nebo přenesení postiženého na bezpečné místo. Postup první pomoci při úrazu elektrickým proudem .

Kontrola životních funkcí První pomoc při úrazu elektrickým proudem

– zjišťujeme, zda je osoba při vědomí, zda dýchá a zda má krevní oběh (puls). Pokud zjistíme, že je postižený v bezvědomí, okamžitě zkontrolujeme dýchání a krevní oběh. Postup první pomoci při úrazu elektrickým proudem .

Ověření dýchání

– zrakem, sluchem nebo hmatem.

Ověření krevního oběhu

– se v současné době zjišťuje pouze pozorováním nepřímých příznaků (namodralé zbarvení kůže na periferních částech těla, postižený nereaguje kašláním, polykáním, mrkáním při kontrole a čištění ústní dutiny). Vyšetření krevního oběhu pomocí detekce pulsu neprovádí laický záchranář.

Příčiny vypadávání vlasů u mužů : hlavní viníci

Pokud zjistíme, že postižený nemá zachované životní funkce, okamžitě zahájíme neodkladnou resuscitaci.

Nouzová resuscitace

– spočívá v poskytování umělého dýchání z plic do plic a nepřímé srdeční masáže. Je důležité zjistit, zda postižený nemá poraněnou tepnu, ze které krvácí. Zastavení krvácení z tepny je prioritou, ale je stejně důležité jako vlastní resuscitace.

Přivolání lékaře

– lékařská pomoc musí být přivolána okamžitě po zjištění bezvědomí, nejpozději při zjištění zástavy dechu. Lékařskou pomoc lze přivolat na čísle 112 (integrovaný záchranný systém) nebo 155 (záchranná služba). Lékařské vyšetření je nutné i v případech, kdy se zjevně jednalo o pouhý „otřes“. Jedním z hlavních důvodů tohoto opatření je, že úraz elektrickým proudem může mít i skryté následky, které se později obtížně zjišťují a prokazují. Postup první pomoci při úrazu elektrickým proudem .

Laické ošetření úrazů První pomoc při úrazu elektrickým proudem .

– Jak již bylo zmíněno, léčba se musí zaměřit na zastavení krvácení z poškozené tepny, pokud je to nutné. Dále je třeba přijmout opatření, aby postižený neupadl do šoku. Pokud je poblíž lékařská pomoc, obvykle se jedná o jiná zranění, jako jsou zlomeniny, popáleniny apod. neléčíme, jen postiženého uvedeme do stabilizované polohy.

Materiály pro elektrické kontakty

Hlášení úrazu elektrickým proudem

– Nahlášení úrazu je jednou z důležitých činností pro přesné zdokumentování průběhu úrazu, výpovědi svědků atd. ve formě záznamu o registrované nehodě. Podle zákona č. 124/2006 Sb. záznam o registrovaném pracovním úrazu musí být sepsán do 4 dnů od oznámení úrazu. Postup první pomoci při úrazu elektrickým proudem .

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button