Zajímavosti

Rizika informačních technologií

Rizika informačních technologií (IT). Informační technologie (IT) hrají v mnoha podnicích klíčovou roli. Pokud vlastníte nebo řídíte firmu, která využívá IT, je důležité identifikovat rizika pro vaše IT systémy a data, zmírnit nebo řídit tato rizika a vypracovat plán reakce pro případ krize IT. Majitelé firem mají zákonné povinnosti týkající se ochrany dat, elektronických transakcí a školení zaměstnanců, které ovlivňují strategie řízení rizik v oblasti IT.

 • Rizika v oblasti IT zahrnují selhání hardwaru a softwaru, lidské chyby, spam, viry a škodlivé útoky, stejně jako přírodní katastrofy, jako jsou požáry, cyklony nebo záplavy.
 • Rizika v oblasti IT můžete řídit tak, že provedete posouzení obchodních rizik. Plán kontinuity provozu může vaší firmě pomoci zotavit se z IT incidentu.

 

Co je to riziko informačních technologií

 

Co je to riziko informačních technologií

Pokud vaše firma při klíčových obchodních činnostech využívá systémy informačních technologií (IT), jako jsou počítače a sítě, musíte si být vědomi rozsahu a povahy rizik, která těmto systémům hrozí.

Zjistěte více o kybernetické bezpečnosti a ochraně svých obchodních aktivit online.

Obecné hrozby IT – Rizika informačních technologií

 

Obecné hrozby IT - Rizika informačních technologií

Obecné hrozby pro IT systémy a data zahrnují:

 • selhání hardwaru a softwaru – například ztráta napájení nebo poškození dat.
 • malware – škodlivý software určený k narušení provozu počítače.
 • viry – počítačový kód, který lze kopírovat a šířit z jednoho počítače do druhého, což často narušuje chod počítače.
 • Spam, podvody a phishing – nevyžádané e-maily, jejichž cílem je vylákat od lidí osobní údaje nebo koupit podvodné zboží.
 • Lidská chyba – nesprávné zpracování dat, neopatrné zacházení s daty nebo náhodné otevření infikovaných příloh e-mailu.

 

Kriminální hrozby v oblasti IT

 

Kriminální hrozby v oblasti IT

Specifické nebo cílené kriminální hrozby pro IT systémy a data zahrnují:

 • hackeři – lidé, kteří se nelegálně nabourávají do počítačových systémů.
 • podvod – použití počítače ke změně údajů za účelem získání nezákonného prospěchu.
 • krádež hesla – častý cíl záškodnických hackerů.
 • Rizika informačních technologií
 • Odmítnutí služby – online útoky, které brání oprávněným uživatelům v přístupu na webové stránky.
 • narušení bezpečnosti – zahrnuje fyzické vloupání i vniknutí online.
 • Nepoctivost zaměstnanců – krádež dat nebo citlivých informací, například údajů o zákaznících.

Přírodní katastrofy a IT systémy – Rizika informačních technologií

Riziko pro IT systémy, data a infrastrukturu představují také přírodní katastrofy, jako jsou požáry, cyklóny a záplavy. Poškození budov a počítačového hardwaru může mít za následek ztrátu nebo poškození zákaznických záznamů/transakcí.

 

Řízení rizik informačních technologií

 

Řízení rizik informačních technologií

Řízení rizik informačních technologií (IT) je strukturovaný proces, který zahrnuje soubor činností, jejichž cílem je:

 • identifikovat rizika
 • hodnocení rizik
 • zmírnění rizik
 • vypracování plánů reakce
 • přezkoumání postupů řízení rizik.
 • Komplexní přístup k řízení rizik používaný australskými orgány krizového řízení je založen na modelu prevence, připravenosti, reakce a obnovy (PPRR).
 • Peníze zdarma – 11 tipů na peníze zdarma

 

Plánování kontinuity provozu – rizika informačních technologií

Po identifikaci rizik a pravděpodobných dopadů na podnikání může vypracování plánu kontinuity provozu pomoci podniku přežít a zotavit se z krize IT. Plán kontinuity provozu identifikuje kritické obchodní činnosti, rizika, plány reakce a postupy obnovy.

 

Zásady a postupy řízení rizik v oblasti IT

Zásady a postupy v oblasti IT vysvětlují zaměstnancům, dodavatelům a zákazníkům význam řízení rizik v oblasti IT a mohou být součástí plánů řízení rizik a kontinuity provozu.

Bezpečnostní zásady a postupy vám mohou pomoci proškolit zaměstnance v těchto otázkách:

 • bezpečné používání e-mailu
 • stanovení procesů pro společné úkoly
 • řízení změn v IT systémech
 • Reakce na IT incidenty.
 • Kodex chování může zaměstnancům a zákazníkům poskytnout jasné pokyny a definovat přijatelné chování v klíčových otázkách IT, jako je ochrana soukromí a etické chování.

 

Snížení rizik v oblasti IT

Hrozby a rizika pro systémy informačních technologií (IT) a data jsou každodenní realitou většiny moderních podniků. Měli byste zavést opatření na ochranu svých systémů a dat před krádežemi a hackery.

Praktické kroky ke zlepšení zabezpečení IT

Chcete-li chránit své IT systémy a data, měli byste:

 • zabezpečení počítačů, serverů a bezdrátových sítí.
 • používat antivirovou a antispywarovou ochranu a firewall.
 • pravidelně aktualizovat software na nejnovější verze
 • Rizika informačních technologií
 • používat zálohování dat, které zahrnuje externí nebo vzdálené úložiště
 • zabezpečte svá hesla
 • školit zaměstnance o zásadách a postupech v oblasti IT.
 • Porozumět právním povinnostem souvisejícím s online podnikáním.
 • Jak začít podnikat – 10 tipů pro úspěšný start

Vytvoření bezpečné online prezentace – Rizika informačních technologií

Pokud je vaše firma přítomna online, měli byste posoudit zabezpečení svých webových stránek, e-mailových účtů, možností online plateb a profilů na sociálních sítích.
5 věcí, které byste měli vědět o mužské plešatosti

Například technologie SSL (Secure Socket Layer) se používá k šifrování transakčních údajů a k odesílání údajů o zákazníkovi a kartě do přijímající banky za účelem autorizace. Měli byste se ujistit, že jakékoli webhostingové řešení, o kterém uvažujete, podporuje protokol SSL.

Úvodní školení a školení zaměstnanců v oblasti IT

Důležitou součástí strategie řízení rizik IT je školení nových i stávajících zaměstnanců o zásadách, postupech a kodexech chování v oblasti IT. Školení se může týkat klíčových obchodních procesů a zásad, jako jsou:

 • bezpečné nakládání s infikovanými e-maily
 • ochrana osobních údajů zákazníků
 • prioritní opatření v případě narušení bezpečnosti online.
 • Jako zaměstnavatel máte při školení zaměstnanců zákonné povinnosti. Důležitým aspektem vzdělávání zaměstnanců je poskytování podpory a školení novým zaměstnancům. 
 • Jak vymyslet název firmy – 12 tipů

 

Pojištění podnikatelů – Rizika informačních technologií

 

Pojištění podnikatelů - Rizika informačních technologií

Podnik nemůže zabránit všem rizikům a hrozbám v oblasti IT nebo se jim vyhnout. Proto je pojištění podniku nezbytnou součástí řízení rizik IT a plánování obnovy. Své pojištění byste měli pravidelně revidovat a aktualizovat, zejména s ohledem na nová nebo vznikající rizika v oblasti IT, jako je například stále častější používání osobních mobilních zařízení pro pracovní činnosti.

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button