ELEKTROTECHNIKAElektrotechnika

Bipolární tranzistory

Bipolární tranzistory – teorie , jev tranzistoru , princip činnosti bipolárních tranzistorů NPN , PNP , typy bipolárních tranzistorů . Rozdělení , Vše, co potřebujete vědět o bipolárních tranzistorech, najdete zde , čtěte a učte se: 

Bipolární tranzistory

Tranzistor, zřídka polovodičová trioda, je polovodičová součástka používaná jako zesilovač, spínač, stabilizátor a modulátor elektrického napětí nebo proudu.

Teorie bipolárních tranzistorů:

  • Jedná se o polovodičové součástky s oblastmi P a N, které jsou uspořádány v pořadí PNP nebo NPN, tj. se dvěma průchodkami PN.
  • Nejvzdálenější oblasti tranzistorových struktur se nazývají emitor a kolektor a střední oblast se nazývá báze. Výstupy jednotlivých oblastí se nazývají emitor (E), kolektor (C) a báze. (B).
  • Průchod PN na rozhraní oblastí emitoru a báze se nazývá průchod emitoru (EP), na rozhraní oblastí báze a kolektoru průchod kolektoru CP.
  • Bipolární tranzistory využívají pohybu volných nosičů náboje obou polarit – elektronů a děr.
  • TRANSITION PN

bipolární tranzistory

Tranzistorový jev – Bipolární tranzistory

Při tomto jevu je proud procházející reverzně polarizovanou CP závislý na řídicím proudu. Řídicí proud protéká EP polarizovaným v opačném směru. Podmínkou existence tranzistorového jevu je malá vzdálenost obou průchodů, která je dána šířkou oblasti báze.

Princip činnosti bipolárního tranzistoru NPN :

NPN mají vnější vrstvy (kolektor a emitor) nesoucí záporný náboj. Kladný náboj je základna. Připojte tranzistor ke zdroji napětí tak, aby emitor měl záporný pól a kolektor kladný pól, takže po přivedení napětí se záporné nosiče náboje začnou odpuzovat a procházejí bází a kolektorem ke kladnému pólu zdroje.

Plešatění a jak mu čelit , Vypadávání vlasů u mužů

Mezi bází a kolektorem musí být větší napětí než mezi bází a emitorem. Z toho důvodu, že procházející náboj není přitahován ke kladnému pólu zdroje na základně. Princip činnosti bipolárního tranzistoru PNP je podobný, mění se pouze polarita napětí.

schéma bipolárních tranzistorů

Bipolární tranzistor lze zapojit třemi způsoby:

  • Se společným základem
  • Se společným emitorem
  • Se společným sběračem

společný emitor kolektoru a báze

Tyto druhy bipolárních tranzistorů známe:

a) Slitina

b) Slitinový difúzní tranzistor

c) Tranzistorová mezera

d) Difuzní epitaxní tranzistor

e) Epitaxní planární tranzistor

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button