KnihyKNIHY

Knihy o holocaustu 18 knih, které vyprávějí o holocaustu

Knihy o holokaustu, které vás vtáhnou do děje, v němž jste přežili koncentrační tábory. O smutných příbězích koncentračních táborů pojednávají i nejlepší knihy o holocaustu.Během holocaustu, který probíhal v letech 1933-1945, zahynulo v koncentračních táborech kolem 6 milionů Židů.

 

1. Depeše – Ivana Havranová

 

Depeše - Ivana Havranová

 

Autor zaznamenal vzpomínky těch, kteří přežili holocaust. Fyzicky sice přežili, ale mnozí z nich se nemohou vrátit do normálního života. Prožili peklo a vzpomínky na holocaust v nich vždy vyvolávají silné emoce. V knize se dozvíte, čím si museli lidé v koncentračních táborech projít – Skutečné příběhy z koncentračních táborů zaznamenávají lidé, kteří je prožili. KOUPIT KNIHU ZDE.

2. Holocaust – Nové dějiny

 

Holocaust - Nové dějiny

 

V červnu 1944 přišla Freda Winemanová se svou rodinou do nacistického vyhlazovacího tábora Osvětim-Březinka. Po zběžné prohlídce lékařem SS byl Fredin život ušetřen, zatímco její matka byla poslána do plynové komory. Freda přežila jen díky tomu, že Spojenci vyhráli válku. Její matka byla jednou z milionů obětí rasistického režimu, který věřil, že některé lidské bytosti nemají právo na život – ne proto, co udělaly, ale proto, kým byly.
Kniha Holokaust: nové dějiny je čtenářsky přívětivým a zároveň autoritativním popisem tohoto hrůzného zločinu. Chronologicky uspořádané, ale čtivé vyprávění přináší přesvědčivý popis jednoho z nejtemnějších okamžiků lidských dějin. KOUPIT KNIHU ZDE.

3. Holokaust – počátky, události a příběhy neobyčejné odvahy – Knihy o holokaustu

 

Holokaust - počátky, události a příběhy neobyčejné odvahy - Knihy o holokaustu

 

Během druhé světové války přišlo v Evropě v důsledku nacistické nadvlády o život přibližně šest milionů židovských mužů, žen a dětí. Bylo to jedno z nejtemnějších období moderních dějin a tato kniha je toho důkazem. Díky stručnému, jasně strukturovanému textu, mapám a poutavým fotografiím čtenáře zaujme a upoutá. Kniha popisuje holocaust, jeho počátky, život v ghettech a koncentračních táborech a přináší příběhy hrdinství a boje o přežití.

 

Toto tragické období je neoddělitelně spjato s moderními dějinami a jeho dopad na společnost přetrvává. Držíte v rukou neocenitelného průvodce holocaustem, který zaujme především mladé čtenáře. KOUPIT KNIHU ZDE.

4. Neviditelní Židé: přežili jsme holocaust

 

Neviditelní Židé jsme přežili holocaust

 

Eddie Bielawski se narodil jako malé židovské dítě ve východopolském městě Węgrów na začátku druhé světové války. To, co prožil v letech 1941 až 1944, je dnes jen stěží uvěřitelný příběh o touze přežít. Díky houževnatosti a vynalézavosti matky a otce se početné rodině podařilo v nepřátelském prostředí vyhnout zatčení a vraždě. Stavěli jeden útulek za druhým a v nelidských podmínkách čekali na naději. A nakonec se jim to podařilo. Právě to dělá tento příběh i samotné autorovy paměti tak výjimečnými. KOUPIT KNIHU ZDE.

5. Holokaust

 

Holokaust

 

Vyvražďování evropských Židů je nejstrašnější událostí minulého století. Obětí nacionálněsocialistického rasistického bludu a „konečného řešení židovské otázky“ se stalo více než 6 milionů lidí. Wolfgang Benz v této knize popisuje příčiny a průběh holocaustu, uvádí fakta, čísla a důkazy. Jeho kniha je vynikajícím úvodem pro každého, kdo se chce vážně zabývat dějinami holocaustu. Wolfgang Benz je profesorem pro výzkum antisemitismu na Technické univerzitě v Berlíně. Vydal několik publikací o dějinách Židů ve Třetí říši a o. i. také standardní svazky „Židé v Německu 1933-1945“ a „Rozměr genocidy“. KOUPIT KNIHU ZDE.

 

6. Děti holocaustu

 

 

 

 

Leo pak Walterovi řekl: „A teď mi, Walti, řekni, jak jsi přežil!“ „Jediné, co jsem věděl, tati, bylo, že zůstanu naživu,“ odpověděl Walter. „Nedovolil jsem nacistům, aby ze mě udělali něco méně než člověka – protože já jsem někdo.“ KOUPIT KNIHU ZDE.

7. Žlutá hvězda Jennifer Roy

 

Žlutá hvězda Jennifer Roy

 

Když Sylvii a její rodinu v roce 1939 odvezli do polského ghetta v Lodži, kde bylo uvězněno asi 250 000 Židů, byla ještě malá holčička. Po osvobození zůstalo v ghettu naživu pouze 800 lidí, z toho 12 dětí. Sylvie byla jednou z nich… KOUPIT KNIHU ZDE.

8. Po stopách tragédie Ivana Kamence

 

Po stopách tragédie Ivana Kamence

 

Kniha slovenského historika Ivana Kamence popisuje zničení židovské komunity na Slovensku během holocaustu. Zabývá se vznikem a vývojem protižidovských rasových zákonů v letech 1939-1945, ghettoizací a deportacemi. Tato důkladná a komplexní historická studie je otevřeným protestem proti násilnému pošlapávání občanských a lidských práv. Na své první vydání si musela počkat celých dvacet let. Na počátku normalizace byl odmítnut, protože údajně nebylo žádoucí zabývat se tzv. negativní témata ze státních a národních dějin, nebo dílo označil za nemarxistické.

Tato průkopnická historická kniha o holocaustu na Slovensku vychází po třiceti letech od prvního vydání v novém a rozšířeném vydání, s novým úvodem a kapitolou o formách židovského odporu. KOUPIT KNIHU ZDE.

9. Poslední Žid z Treblinky Chil Rajchman

 

 

 

Od chvíle, kdy Rajchman dorazil do Treblinky, až do okamžiku, kdy uprchl, čelil pouze hladu, nemoci a všudypřítomnému strachu. Kromě toho se musel vyrovnávat se zdrcující ztrátou vlastní sestry, která se do Treblinky dostala spolu s dalšími ženami a jejich dětmi hned na začátku. Reichman ve svých textech podrobně popisuje kruté zacházení nacistů s miliony lidí. Vypráví o pekelné dělbě práce, jejímž prostřednictvím prováděli kruté vyhlazování.

 

Rajchman začínal jako holič žen, které byly následně posílány do plynových komor. Později mu byla nabídnuta další práce v tajné zóně tábora – nosil těla lidí udušených oxidem uhelnatým, které plyn často změnil k nepoznání. O něco později byl přeřazen na práci, která ho poznamenala na celý život – stal se tzv. zubařem, což znamená, že násilím vytrhával mrtvolám zuby a zbavoval je dalších cenností.

 

TYTO PEKELNÉ MEMOÁRY ZACHYCUJÍ AUTENTICKÝ PŘÍBĚH MUŽE, KTERÝ PŘEŽIL NACISTICKÁ ZVĚRSTVA, ABY MOHL VYPRÁVĚT PŘÍBĚHY MILIONŮ LIDÍ, KTEŘÍ HOLOCAUST NEPŘEŽILI. KOUPIT KNIHU ZDE.

 

10. Dívka v zeleném svetru Krystyna Chiger, Daniel Paisner

 

  Dívka v zeleném svetru Krystyna Chiger, Daniel Paisner

 

V roce 1943 bylo z polského Lvova vyhnáno, zavražděno nebo uvězněno v ghettech více než 150 000 Židů. Jedna skupina polských Židů se odhodlala k odvážnému kroku a našla útočiště ve stokách pod městem. Poslední žijící členkou byla Krystyna Chiger.

 

Toto je její jedinečný, zdrcující, ale nakonec vítězný příběh útěku před hrůzným holocaustem. V knize Dívka v zeleném svetru, příběhu mladé Krystyny, která se spolu se svou rodinou musela čtrnáct měsíců plazit a skrývat v podzemních stokách Lvova, se dozvíte z první ruky. Lidem skrývajícím se v podzemí velmi odvážně pomáhal polský katolík a bývalý zloděj Leopold Socha. V tomto příběhu se nakonec stal nepostradatelnou součástí boje proti holocaustu. Socha riskoval život, aby zachránil rodinu Chigerových, a pravidelně jim nosil jídlo a léky.

 

Dívka v zeleném svetru jsou dojemné memoáry, které vás chytnou za srdce a vtáhnou do víru nepředstavitelných životních okolností. KOUPIT KNIHU ZDE.

 

11. Dvojčata z Osvětimi Eva Mozes Korova, Lisa Rojanyova Buccieri

 

  Dvojčata z Osvětimi Eva Mozes Korova, Lisa Rojanyova Buccieri

 

V létě 1941 nacisté deportovali Evu Mozes Korovou a celou její rodinu do Osvětimi. Během třiceti minut se od sebe oddělili. Eviny rodiče a starší sestry byly poslány rovnou do plynové komory, zatímco Eva a její dvojče Miriam se ocitly v rukou Mengeleho, který byl známý také jako Anděl smrti.

 

Knihy o psech 10 nejlepších knih Knihy o psech

 

Tehdy jim bylo pouhých deset let. Dvojčata měla v Osvětimi určitá „privilegia“ – mohla nosit vlastní oblečení a nemusela si holit hlavy, ale stala se předmětem Mengeleho sadistických experimentů. Mnoho z nich zemřelo v důsledku pokusů, nemocí a hladu. Jiní však přežili díky obdivuhodné dětské vynalézavosti, odvaze a neochvějné vůli žít. Po desetiletích Eva vzpomíná na své šťastné dětství v Transylvánii, na vzestup antisemitismu a jeho dopad na její rodinu. Měsíce, které strávil v Osvětimi, popisuje věcně, citlivě a s velkým odstupem. Její vyprávění je inspirujícím příběhem o vytrvalosti, odhodlání a boji o přežití tváří v tvář extrémnímu zlu.

V epilogu Eva vypráví o své neobyčejné cestě k uzdravení a o svém pozoruhodném rozhodnutí veřejně odpustit nacistům. Ve Spojených státech, kam se přestěhovala z Izraele za svým manželem, založila muzeum holocaustu, přednášela po celém světě a organizovala exkurze do Osvětimi. Svůj život zasvětila šíření poselství odpuštění, míru a vymýcení nenávisti a předsudků ve světě. KOUPIT KNIHU ZDE.

12. Měl jsem číslo 30529 Felix Weinberg

 

 

 

„Můj bratr byl na tu práci příliš mladý. Jsem si jistá, že kdyby měla máma na výběr, šla by s ním do plynu, ale pochybuji, že by měla tu možnost. Knihy o holocaustu. Jsem víceméně přesvědčen, že zemřela v nějakém jiném pracovním táboře.“ Felix Weinberg, rodák z Československa, pětašedesát let potlačoval své vzpomínky na nepředstavitelné utrpení a nenávist, které zažil během holocaustu. Nakonec se rozhodl svůj příběh napsat, ale učinil tak s nečekaným humorem a nadhledem. Jen tak se mohl vrátit do minulosti, která mu vzala téměř celou rodinu.

 

Psal se rok 1939, když padl do nemilosrdných rukou nacistů. Téměř celé mládí strávil v Terezíně a Osvětimi. V roce 1945 jen o vlásek unikl pochodu smrti z Blechhammeru. Po válce se usadil v Anglii a navzdory svému nízkému vzdělání se nevzdal a stal se profesorem fyziky na Imperial University v Londýně. Byl jsem číslo 30529 jsou jedinečné vzpomínky muže, který v dětství prožil nejtemnější období lidských dějin, a přesto neztratil naději, že bude žít dál. KOUPIT KNIHU ZDE.

 

13. The Auschwitz Tattoo by Heather Morris – Knihy o holocaustu

 

Osvětimská teta Heather Morris - Knihy o holocaustu

 

Román The Auschwitz Tattooist je založen na skutečném příběhu Lale a Gity Sokolovových, dvou slovenských Židů, kteří přežili koncentrační tábor Auschwitz-Birkenau a po válce našli nový domov v Austrálii.

 

Lale dostal v táboře práci tatéra. Jeho povinností bylo číslovat vězně, které si nacisté po selekci ponechávali naživu, tj. vpichovat jim na předloktí nesmazatelným inkoustem čísla – jeden z nejsilnějších symbolů holocaustu. Minimální svobodu pohybu, kterou mu tato práce umožňovala, využíval k získávání potravin výměnou za šperky a peníze po zavražděných Židech. Zachránil nejednoho spoluvězně před smrtí hladem. Za tuto činnost mu hrozila smrt; mnozí další mu vděčili za své přežití.

Jednoho dne stála vystrašená mladá dívka ve frontě na tetování… Pro Lale – bojovnici, frajerku a tak trochu dobrodruha – to byla láska na první pohled. Rozhodl se, že udělá vše pro to, aby Gita přežila, stejně jako on sám.

Pozoruhodná je především Laleova radost ze života. Věděl, jaký osud nacisté jemu i ostatním vězňům připravují, ale rozhodl se nepodlehnout nelidskosti tábora, zachovat si důstojnost, osobní integritu a žít co nejplnohodnotněji. Knihy o holocaustu. Přes všechnu svou drsnost je Osvětimské tetování příběhem naděje a odvahy a, ač to zní neuvěřitelně, příběhem velké lásky. Druhé vydání knihy obsahuje nové fotografie a dokumenty, jakož i další texty z autorovy návštěvy Krompachů a koncentračního tábora Birkenau v Polsku. KOUPIT KNIHU ZDE.

 

14. Podívejte se na hvězdy Eva Slonimová – Knihy o holocaustu

 

podívejte se na hvězdy

 

Dětství Evy Weissové-Slonimové, rodačky z Bratislavy, poznamenala druhá světová válka, během níž pronásledování Židů v Evropě dosáhlo obludných rozměrů. Rodiče Evy připravili pro své děti úkryty, ale sotva třináctiletá Eva a její mladší sestra Marta deportaci neunikly; byly chyceny nitranskou gardou a poslány do Osvětimi.

Autorka ve své knize popisuje hrůzy, které zažila v koncentračním táboře Osvětim-Březinka, kde byla nejen svědkem nesčetných zvěrstev a násilí, ale také na vlastní kůži zažila mučení, nelidské zacházení a lékařské experimenty nechvalně proslulého doktora Mengeleho. Knihy o holocaustu. V roce 1945, po osvobození Osvětimi sovětskou armádou, musely Eva a Marta samy projít kus válkou zničené Evropy, aby se dostaly zpět do rodné Bratislavy za rodiči a sourozenci.

Ve vzpomínkách Evy Weissové-Slonimové se snoubí dojemná nevinnost dívky s moudrostí více než osmdesátileté ženy. Kniha Podívejte se na hvězdy dokazuje, že člověk je schopen přežít i tváří v tvář nepředstavitelnému peklu. Je také vyvrcholením celoživotního úsilí Evy Weissové-Slonimové o informování veřejnosti o holocaustu a o zachování památky těch, kteří ho nepřežili. KOUPIT KNIHU ZDE.

 

15. Proces s mrtvými Mariana Čengel Solčanská – Knihy o holocaustu

 

-Proces s mrtvými-Mariana-Cengel-Solcanska-Knihy o holocaustu

 

Cyrillu Gregusovou matka opustila hned po narození, a i když si to po roce rozmyslela a dceru si vzala k sobě, nikdy ji neměla ráda. Cyril vyrůstal mezi husami a kočkami na vesnickém dvoře a fascinovala ho starožitná postel, kterou její prababička Emilie koupila za druhé světové války v aukci majetku Židů deportovaných do táborů smrti. Skutečné příběhy z koncentračních táborů.  Cyril nemilosrdně odhaluje tajemství své rodiny v průběhu čtyř generací a rozplétá spleť osudů utkaných z tragédie holocaustu, předků a vztahu Thomase Debrentheye, biskupa z 15. století. století, rybářce Anně. Kniha je mozaikou postav, které se setkávají v prostoru, ale ne v čase. Spojuje je morální selhání a vyřezávaná starožitná postel.

Cyril, archeolog, jehož prací je otevírat hroby a nacházet mrtvé, zpochybňuje kolektivní vinu a pasivitu jednotlivce tváří v tvář zločinu a předvolává popraveného prezidenta Slovenského štátu, katolického kněze Jozefa Tisa, aby se znovu postavil před soud, než budou jeho kosti pohřbeny v kryptě pod biskupským palácem. KOUPIT KNIHU ZDE.

 

16. Sonderkommando – V pekle plynových komor Venezia Shlomo – Pravdivé příběhy z koncentračních táborů

 

Sonderkommando - V pekle plynových komor Venezia Shlomo - Pravdivé příběhy z koncentračních táborů

 

Celá pravda je mnohem tragičtější a strašnější,“ stojí v úvodu této výjimečné knihy autentických vzpomínek. Jejich autor Šlomo Venezia byl nejen v koncentračním táboře Osvětim-Březinka (Auschwitz-Birkenau-Birkenau), ale musel tam vykonávat i tu nejstrašnější práci: přenášet těla zavražděných v plynových komorách do pecí krematorií. To je to, co nutili členy Sonderkommanda dělat – dívat se zblízka na vraždění lidí. Toto svědectví je stále nesmírně důležité, možná ještě důležitější dnes, kdy existují i lidé, kteří existenci holocaustu popírají. Pokud neznáme svou historii nebo ji nechceme znát a raději před ní zavíráme oči, může se opakovat.

 

Z nádvoří se pravidelně ozývaly výstřely – četné popravy politických vězňů. Místo bylo obehnáno ostnatým drátem a hlídali nás vojáci v uniformách, které jsem nepoznal, ale připomínaly italské. Jak jsem byl tehdy hloupý, obrátil jsem se na jednoho z vojáků na stráži a řekl mu: „Jsem Ital! Knihy o holocaustu. Myslíš, že bych mohl utéct?“ Okamžitě na mě namířil pušku, tak jsem couvl a zvedl ruce: „Nic jsem neřekl, nechte to být!“ Byl to italský fašista z domobrany kolaborující s Němci. Skutečné příběhy z koncentračních táborů.  V jistém smyslu mě zachránil, protože kdyby mi řekl, že můžu utéct, určitě by mě zastřelili, všude byli němečtí vojáci, na strážní věži každých dvacet metrů.

 

V karanténě jsem také zažil další silnou epizodu. Jen pár dní po našem příjezdu za námi přišel kápo a zeptal se, jestli si nechceme připlatit za dvojnásobnou porci polévky. Všichni chtěli jít, trápil nás ukrutný hlad. Ocitl jsem se mezi deseti vybranými uchazeči. Můj bratr ani bratranci v této skupině nebyli. Dali nám k tahání vůz, jaký se používá na svoz sena. Místo koní nás „zapřáhli“. Do kasáren jsme dorazili na konci karantény. Jmenoval se Leichenkeller, což byla vlastně márnice. Když jsme otevřeli dveře, zavanul na nás odporný zápach rozkládajících se mrtvol. Nikdy předtím jsem kolem tohoto baráku nešel, takže jsem se dozvěděl, že sloužil k likvidaci mrtvých, kteří zemřeli v karanténě. KOUPIT KNIHU ZDE.

 

17. Nemusel jsem přežít Max Eisen – Knihy o holocaustu

 

Max Eisen: Nemusel jsem přežít - Knihy o holocaustu

 

„Nemusel jsem přežít je autentický příběh o utrpení, smutku a strachu jednoho chlapce v hrozné době a na hrozném místě.“ (Rex Murphy, National Post) Právě když patnáctiletý židovský chlapec Tibor „Max“ Eisen, rodák z Moldavy nad Bodvou v tehdejším Československu, uniká téměř jisté smrti na hranicích mezi Maďarskem a Němci okupovanou Ukrajinou, na chvíli si oddechne. Na rozdíl od desetitisíců jiných unikl on i jeho rodina popravě, která měla završit transport Židů na hranice v dobytčích vagonech. Ale to je jen začátek jeho noční můry…

 

V roce 1944 se opět ocitá v dobytčáku, tentokrát je jeho cílem Osvětim Birkenau. Mladý Max zažívá v táboře otroctví i ztrátu svých blízkých. Ironií osudu mu zachrání život útok důstojníka SS, po němž se chlapce ujme Tadeusz Orzeszko, politický vězeň a chirurg. Max neztrácí vůli žít, aby mohl splnit slib daný otci a celému světu a podat mrazivé svědectví o tom, jak ho nacisté připravili o klidné dospívání a jak je svoboda cenná.

 

„V tu chvíli jsem si přál, aby mi velitel vpálil kulku do hlavy. Skutečné příběhy z koncentračních táborů. Vzpomněl jsem si na své příbuzné a na to, jak se museli cítit, když čelili své vlastní smrti. Když matka nastoupila do plynové komory, měla na starosti mé tři sourozence. Jak musela bojovat o svůj poslední dech v té strašlivé komnatě sama! Jak to bude v mém případě? Pomalu nebo rychle? Opustí má duše mé tělo? Setkám se ještě někdy se svou rodinou?“

 

MAX EISEN přežil pobyt v koncentračním táboře Auschwitz Birkenau a po komunistickém převratu věznění v Praze na Pankráci. Nakonec emigroval do Kanady, kde přednášel, vzdělával se a věnoval se holocaustu. KOUPIT KNIHU ZDE.

 

18. Chlapec, který následoval svého otce do Osvětimi Jeremy Dronfield – Knihy o holocaustu, Pravdivé příběhy z koncentračních táborů

 

Chlapec, který následoval svého otce do Osvětimi by Jeremy Dronfield - Knihy o holocaustu, Pravdivé příběhy z koncentračních táborů

 

Vídeň 1939. Rodina Kleinmannových žije obyčejným, prostým životem. Gustav pracuje jako čalouník a Tini se stará o skromnou domácnost. Knihy o holocaustu.  Největší radostí manželů jsou jejich čtyři děti: Fritz, Edith, Herta a Kurt.
Po připojení Rakouska k Německu se však uspořádaný svět židovské rodiny Kleinmannů začíná hroutit. Sousedé se k nim otočí zády, otec přijde o živobytí a životy členů rodiny jsou ohroženy.

 

Otec Gustav a syn Fritz jsou prvními, kdo pocítí změnu situace: Němci je zatknou a pošlou v transportu do koncentračního tábora Buchenwald. To je jen začátek nepředstavitelného fyzického a psychického utrpení, nelidských podmínek, těžké práce v kamenolomu, častého bití, mučení, hladu a ponižování. Během následujících nekonečných měsíců je drží při životě jediná věc – otce a syna spojuje vzájemná láska.
Když se dozví, že Gustav má být převezen do Osvětimi, což se rovná téměř rozsudku smrti, stojí Fritz před těžkým rozhodnutím – nechat otce jít samotného, nebo se k němu připojit…

Kniha popisuje děsivou realitu druhé světové války. Autor o všem mluví přímo, nebojácně a bez sentimentu. Popisuje život plný neuvěřitelných hrůz, počínaje zradou „dobrých“ sousedů, následovanou systematickým řáděním, vyvlastňováním a transporty. Je to pozoruhodná zpráva o strašlivých událostech, které přežilo jen několik statečných, ačkoli jejich šance byly nulové. Pomáhaly jim občasné projevy lidskosti, hluboká vzájemná láska, neuvěřitelná vytrvalost a velké štěstí. Zázrak přežití jim zanechal hluboké jizvy, ale také neochvějnou vůli žít. 

Na základě záznamů z tajného deníku Gustava Kleinmanna a autorova pečlivého archivního výzkumu kniha poprvé vypráví tento neuvěřitelný příběh, který nemá v dějinách holocaustu obdoby. Skutečné příběhy z koncentračních táborů. Chlapec, který následoval svého otce do Osvětimi je připomínkou toho nejlepšího i nejhoršího, čeho je lidstvo schopno, a oslavou síly rodinných pout a nezdolnosti lidského ducha. KOUPIT KNIHU ZDE.

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button