Zajímavosti

Citáty o válce 105 – Důležité protiválečné citáty

Citáty o válce 105 – důležité protiválečné citáty. 105 důležitých protiválečných citátů na podporu světového míru Protiválečné citáty jsou důležité pro dosažení světového míru. Protiválečný citát znamená nesouhlas s válkami nebo způsobem jejich vedení. Existuje velmi mnoho protiválečných citátů, obecně i o mnoha různých válkách, které se odehrály po celém světě.

 

Citáty o válce

 

Citáty o válce

Seznam nejlepších protiválečných citátů najdete níže.

1. „Vyzývám k zastavení bojů ne proto, že jste příliš vyčerpaní na to, abyste bojovali, ale proto, že válka je ze své podstaty zlá.“ Nejlepší protiválečné citáty.

-Mahátma Gándhí.

2. „Čím více peněz utratíte za zbraně, tím méně peněz utratíte za lidi! Více zbraní, méně štěstí; více zbraní, více utrpení!“ – J. S.

-Mehmet Murat İldan.

3. „Národy, které se pyšní svými zbraněmi, tanky, raketami atd., postrádají lidskost!“

-Mehmet Murat İldan.

4. „Je čas obrátit se k sobě navzájem, ne na sebe.“

-Jesse Jackson.

5. „Nenaučíme se spolu žít v míru, když si budeme navzájem zabíjet děti.“ – Jackson, J.: „Vražda.

-Jimmy Carter.

6. „Už žádnou válku, už žádnou válku! Mír, to je mír, který musí řídit osudy lidí a celého lidstva.“

-Papež Pavel VI.

7. „Válka nic neřeší.“

-Dwight D. Eisenhower.

8. „Válka… je stejným trestem pro toho, kdo trestá, jako pro toho, kdo trpí.“

-Thomas Jefferson.

9. „Nic neukončí válku, pokud lidé sami neodmítnou válku.“ – Jefferson: „Válka skončí, pokud lid sám neodmítne válčit.“

-Albert Einstein.

10. „Jak odporná a opovrženíhodná mi připadá válka! Raději se nechám rozsekat na kusy, než abych se účastnil něčeho tak odporného.“

-Albert Einstein.

 

 

Slavné protiválečné citáty

Níže uvádíme několik slavných protiválečných citátů. Proč se o tyto slavné protiválečné citáty nepodělit s ostatními a nepodpořit tak mír? Slavné protiválečné citáty.

 

11. „Neosvobodíte zemi, pokud budete stát na půdě jiné země.“

-Fadia Faqir, „Vrby nepláčou“.

12. „Moje náboženství je založeno na pravdě a nenásilí.“

-Mahátma Gándhí. Citáty o válce.

13. „Nikdy nebyla dobrá válka ani špatný mír.“ – Mám rád mír.

-Napoleon Bonaparte.

17. „Nikdy nezapírejte vlastní zkušenost nebo přesvědčení ‚v zájmu míru a klidu‘.“

-Dag Hammarskjold.

18. „Nelze zabránit válce a zároveň se na ni připravit.“

-Albert Einstein.

19. „Kulky nelze odvolat. Nelze je vymyslet. Lze je však vyjmout ze zbraně.“

-Martin Amis.

20. „Mír je ctností civilizace. Válka je jejím zločinem.“

-Victor Hugo.

 

Citáty o válce

 

21. „Nenechte se mýlit: protiválečné hlasy chtějí, abychom prohráli každou válku, které nemohou zabránit.“

-Ralph Peters. Citáty o válce.

22. „Můj osobní názor je, že pokud někdo píše o válce upřímně, bude to ze své podstaty protiválečné.“ – Peter H.

-Kevin Powers.

23. „Mír se buduje, ne získává.“

-Brent Davis.

24. „Svět je nebezpečné místo k životu; ne kvůli lidem, kteří jsou zlí, ale kvůli lidem, kteří s tím nic nedělají.“ -Brison, M.

-Albert Einstein.

 

Protiválečné citáty slavných osobností

 

Níže uvádíme seznam některých protiválečných citátů, které pronesly známé osobnosti.

25. „Existuje vyšší soud než soudy, a tím je soud svědomí. Je nadřazen všem ostatním soudům.“

-Mahátma Gándhí. Protiválečné citáty slavných osobností.

26. „Intuitivní mysl je posvátný dar a rozumová mysl je věrný služebník. Vytvořili jsme společnost, která ctí služebníka a zapomíná na dar.“ – J. S.

-Albert Einstein.

27. „Teorie spravedlivé války se proměnila ve formu apologetiky jakýchkoli zvěrstev, která páchá váš oblíbený stát.“ – E. K. Hviezdoslav.

-Noam Chomsky.

28. Citáty o válce

-Oliver Markus Malloy.

29. „Zachovávejte dobrou víru a spravedlnost vůči všem národům. Pěstujte mír a harmonii se všemi.“

-George Washington.

 

Citáty slavných osobností o válce

 

30. „Války nezpůsobují lidé, ale vlády.“ Citáty slavných osobností o válce.

-Ronald Reagan.

31. „Válka neurčuje, kdo má pravdu, ale kdo je levicový.“

-Bertrand Russell.

32. „Prostředky obrany proti cizímu nebezpečí se v minulosti staly nástrojem tyranie doma.“ – R. Russell.

-James Madison.

33. „Žádný národ si nemůže uchovat svobodu uprostřed nepřetržité války. “

-James Madison.

34. „Naší skutečnou politikou je vyhnout se spojenectví s jakoukoli částí zahraničního světa.“ – Madison.

-George Washington.

35. „Žádná dlouhotrvající válka nemůže neohrozit svobodu demokratické země.“

-Alexis de Tocqueville.

36. „Výkonná moc nemá právo rozhodovat o tom, zda existuje důvod pro vyhlášení války, či nikoli.“ – T.C.

-James Madison.

 

Citáty o míru

 

Citáty o válce

37. „Usilujeme o mír, protože víme, že mír je atmosférou svobody.“

-Dwight D. Eisenhower. Citáty o míru.

38. „Ačkoli síla může chránit v naléhavých případech, pouze spravedlnost, poctivost, ohleduplnost a spolupráce mohou nakonec dovést lidi k úsvitu věčného míru.“

-Dwight D. Eisenhower.

39. „Rád bych věřil, že z dlouhodobého hlediska udělají lidé pro mír více než naše vlády. Myslím si, že lidé chtějí mír tak moc, že by vlády měly jednoho dne raději ustoupit z cesty a nechat je ho mít.“

-Dwight D. Eisenhower.

40. „Mír nelze udržet silou, lze ho dosáhnout pouze porozuměním.“

-Albert Einstein.

41. „Jednou se mě zeptali, proč se neúčastním protiválečných demonstrací. Říkal jsem, že to nikdy neudělám, ale jakmile uspořádáte shromáždění za mír, budu tam.“ – „Mír,“ odpověděl jsem.

-Matka Tereza.

42. „Skutečný mír není jen absence napětí, ale také přítomnost spravedlnosti.“

-Martin Luther King Jr.

43. „Psi jsou naším spojením s rájem. Neznají zlo, závist ani nespokojenost. Sedět se psem na stráni za nádherného odpoledne znamená vrátit se do ráje, kde nicnedělání není nuda – je to klid.“ -Milan Kundera.

44. „Mír není absence konfliktu, ale schopnost řešit konflikt mírovými prostředky.“ -Ronald Reagan.

45. „Největší osobnosti, které kdy existovaly, byly ty, které sjednotily lidi a nasměrovaly je na cestu spolupráce, efektivity a míru. Ti, kterých si svět vážil nejvíce, pomáhali vzájemné propojení spíše sjednocovat než přerušovat. Nebyli ničiteli rozdílů, ale harmonizátory rozdílů.“ -John Lovejoy Elliott.

 

Nejlepší válečné citáty

 

Oblíbené citáty o boji proti válce. Nejlepší válečné citáty.
Níže uvádíme několik populárních protiválečných citátů.

46. „Pokud máš rád válku, buď nacionalista. Pokud máš rád mír, staň se občanem světa.“

-Oliver Markus Malloy.

47. „Nacionalista nejenže neschvaluje zvěrstva páchaná vlastní stranou, ale má pozoruhodnou schopnost o nich neslyšet.“ – M. Malley

-George Orwell.

48. „Kdo chce mír mezi národy, musí usilovat o co nejpřísnější omezení státu a jeho vlivu.“ – Orwell.

-Ludwig von Mises.

49. „Absurdní a zrůdné na válce je, že lidé, kteří nemají žádné osobní spory, by měli být cvičeni k tomu, aby se chladnokrevně vraždili.“ – M. M.

-Aldous Huxley.

50. „Společnost se zrodila z mírové práce, její podstatou je mírová práce. Otcem všeho je mír, ne válka.“

-Ludwig von Mises.

51. „Válka je nakonec vždy o zradě, o zradě mladých starými, vojáků politiky a idealistů cyniky.“ – M. Mises.

-Chris Hedges.

52. „Evropané jsou mnohem více proti válce než Američané. Zažili více válek a už v ně prostě nevěří.“

-Mark Kurlansky.

53. „Jsem přesvědčen, že zabíjení pod rouškou války není nic jiného než vražda.“

-Albert Einstein.

54. „Lidé, kteří si mohou svobodně vybrat, si vždy vyberou mír.“ – Einstein, E.

-Ronald Reagan.

55. „Pouze v dobách strachu se vláda vrací ke své primární a jediné funkci sebeobrany a mnohé zájmy, jejichž je strážcem, jsou jí podřízeny.“ – R. S.

-Jane Addamsová.

 

Nejlepší citáty o míru

 

56. „Výšiny popularity a vlastenectví jsou stále vyšlapanou cestou k moci a tyranii…“ Nejlepší citáty o míru.

-David Hume.

57. „Velká je vina zbytečné války.“

-John Adams.

58. „Každý dobrý válečný film, chcete-li použít tuto frázi – nemyslím si, že je to dobrá fráze, ale chcete-li ji použít – každý dobrý film, prvotřídní válečný film, je protiválečný film.“

-Michael Cimino.

 

Odvaha citáty

Níže jsou uvedeny některé protiválečné citáty o odvaze. Citáty o odvaze.

59. „Rozdíl mezi tím, co děláme, a tím, co jsme schopni udělat, by stačil na vyřešení většiny světových problémů.“

-Mahátma Gándhí.

60. „Odvaha je milost pod tlakem.“

-Ernest Hemingway.

61. „Největší zkouškou odvahy na zemi je utrpět porážku, aniž by člověk ztratil srdce.“

-R. Pan Ingersoll.

62. „Odvaha je právem považována za první z lidských vlastností… protože je vlastností, která zaručuje všechny ostatní.“ – G. R. G.

-Winston Churchill.

63. „Odvážit se znamená ztratit na chvíli půdu pod nohama. Neodvážit se znamená ztratit sám sebe.“

-Soren Kierkegaard.

64. „Odvaha je jít od neúspěchu k neúspěchu, aniž by člověk ztratil nadšení.“

-Winston Churchill.

65. „Odvaha znamená být k smrti vyděšený, ale přesto se dostat do sedla.“

-John Wayne.

 

Citáty pro svoboda

 

Citáty o válce

 

66. „V životě se nemusíte ničeho bát, jen to musíte pochopit. Nyní je čas více porozumět a méně se bát.“

-Marie Curie.

67. „Odvaha je první z lidských vlastností, protože je to vlastnost, která zaručuje ostatní.“ Citáty pro svobodu.

-Aristoteles.
Citáty o válce
Níže je uveden seznam citátů o válce, včetně některých protiválečných citátů z Jatek 5.

68. „Válka je zcela neúčinným nástrojem k nápravě křivd a namísto nápravy ztrát je jen rozmnožuje.“

-Thomas Jefferson.

69. „Jakmile dojde k válce, zbývá už jen jediné. Je třeba ji získat. Porážka totiž přináší horší věci než cokoli, co se může stát ve válce.“

-Ernest Hemingway.

70. „V celé historii neexistuje válka, kterou by nevyvolaly vlády, pouze vlády, nezávisle na zájmech lidu, pro který je válka, i když je úspěšná, vždy škodlivá.“ – Hemingway, J.: „Válka je vždy škodlivá, i když je úspěšná.“

-Lev Tolstoj.

71. „K válce proti cizí zemi dochází pouze tehdy, když si peněžní třídy myslí, že na ní vydělají.“ – T. G. Masaryk.

-George Orwell.

72. „Měl samozřejmě na mysli, že války budou vždycky, že je lze zastavit stejně snadno jako ledovce. Tomu také věřím. A i kdyby války nepřicházely jako ledovce, pořád by tu byla obyčejná smrt.“ – „A co to je?

-Kurt Vonnegut, Jatka číslo pět.

73. „Ano, je mnoho politiků, kteří jsou lháři, o tom není pochyb! Ale někteří z nich jsou nejen lháři, ale i masoví vrazi, protože záměrně posílají lidi do válek!“ – „Přesně tak! Zajímavá fakta o Ukrajině 12 faktů o Ukrajině.

-Mehmet Murat İldan.

74. „Drancovat, vraždit, krást, to vše nazývají nesprávně říší, a kde si udělají poušť, tomu říkají mír.“ – M. İldan

-Calgacus.

75. „Válka je to, co se stane, když selže jazyk.“

-Margaret Atwoodová.

 

Citáty proti válce

 

 

76. „Žádná válka není nevyhnutelná, dokud nevypukne.“

-AJP Taylor. Citáty proti válce.

77. „Konce války se dočkali jen mrtví.“ – AJP – A.

-Platon.

78. „Každá válka je příznakem selhání člověka jako myslícího živočicha.“

-John Steinbeck.

79. „Válka je krutost a nelze ji zušlechťovat.“ -Jeanstein

-Generál William T. Sherman.

80. „Základním aktem války je zničení, ne nutně lidského života, ale produktů lidské práce.“ – Sherman Shakespeare.

-George Orwell.

81. „Když vypukne válka, lidé říkají: ‚Je to příliš hloupé, nemůže to trvat dlouho. Ale i když je válka „příliš hloupá“, nebrání to tomu, aby trvala.“

-Albert Camus.

82. „Ze všech nepřátel veřejné svobody je třeba se snad nejvíce obávat války, protože obsahuje a rozvíjí zárodky všech ostatních.“ – Camus, J.: „Válka je pro mě největším nepřítelem.

-James Madison.

83. „Pokud v této zemi nastane tyranie a útlak, bude to pod rouškou boje proti cizímu nepříteli.“ – Madison, J.-M.

-James Madison.

 

Mocné protiválečné citáty – Citáty o válce

Níže je uveden seznam několika silných protiválečných citátů.

84. „Každá vyrobená zbraň, každá spuštěná válečná loď, každá vystřelená raketa znamená v konečném důsledku okrádání těch, kteří mají hlad a nemají co jíst, těch, kterým je zima a nemají co na sebe.“ Silné protiválečné citáty.

-Dwight D. Eisenhower.

85. „Neznám jinou bezpečnou zásobárnu nejvyšší moci ve společnosti než lid samotný; a pokud se domníváme, že není dostatečně osvícený, aby svou kontrolu vykonával s rozumným úsudkem, není lékem mu ji vzít, ale informovat ho o svém úsudku vzděláváním.“ – E. D. Eisenhower

-Thomas Jefferson.

86. „Člověk má nyní hrozný pocit, že válka nic neřeší, že vyhrát válku je stejně katastrofální jako ji prohrát.“ – Jefferson: „V dnešní době již nelze vyhrát válku.

-Agatha Christie.

87. „Válečný blahobyt se podobá blahobytu způsobenému zemětřesením nebo morem.“

-Ludwig von Mises.

88. „Nejvíce šokující skutečností na válce je, že jejími oběťmi a nástroji jsou jednotlivé lidské bytosti a že tyto jednotlivé lidské bytosti jsou zrůdnými konvencemi politiky odsouzeny k tomu, aby vraždily nebo byly vražděny ve sporech, které nejsou jejich vlastní.“ – M. Mises.

-Aldous Huxley.

89. „Války založené na principech jsou mnohem ničivější… útočník nezničí to, po čem touží.“ – Huxley.

-Alan Watts.

90. „Je obecnou pravdou, že ztráta svobody doma se započítává do rezerv proti nebezpečí, ať už skutečnému nebo předstíranému, ze zahraničí.“ – W. W. Clinton, E. S.

-James Madison.

 

Mocné válečné citáty – citáty o válce

 

Citáty o válce

 

91. „Historie nás učí, že lidé a národy se chovají moudře, když vyčerpali všechny ostatní možnosti.“ – Madison, J.: „Moudrost.“ Silné válečné citáty.

-Abba Eban.

92. „Válka je stonásobně zvětšený terorismus.“

-Howard Zinn.

93. „Válka může být někdy nutným zlem. Ale ať je to jakkoli nutné, vždy je to zlo, nikdy dobro.“

-Jimmy Carter.

94. „I když se doba změnila, je příjemným překvapením, že se do dlážděných ulic Evropy vrací mladistvé protiválečné nálady.“ -Jemmer, J.: „Válka je pro mě velkým překvapením.“

-Cat Stevensová. Mastné vlasy : 5 domácích prostředků.

 

Vojenské citáty – Citáty o válce

Níže uvádíme několik vojenských citátů, které vyjadřují úctu k armádě.

95. „Strom svobody musí být čas od času zalit krví tyranů a vlastenců.“

-Thomas Jefferson. Vojenské citáty.

96. „V noci spíme klidně ve svých postelích jen proto, že drsní muži jsou připraveni v našem jménu páchat násilí.“ – Jefferson.

-George Orwell.

97. „Pokud člověk neobjevil něco, pro co by mohl zemřít, není schopen žít.“ – Orwell.

-Martin Luther King Jr.

98. „Ti, kdo se vzdávají základních svobod kvůli dočasné bezpečnosti, si nezaslouží ani svobodu, ani bezpečnost.“

-Benjamin Franklin.

99. „Když je zabíjení přirozené, proč se ho lidé musí učit?“ – „Když je zabíjení přirozené, proč se to musí učit na školení?“

-Joan Baez.

 

Nejlepší vojenské citáty – Citáty o válce

 

Citáty o válce

 

100. „Vojáci vyhrávají bitvy a generálové dostávají medaile.“ -Jeho slova: „Vojáci vyhrávají bitvy a generálové dostávají medaile.“ Nejlepší vojenské citáty.

-Napoleon Bonaparte.

101. „Nic než prohraná bitva nemůže být ani z poloviny tak melancholické jako bitva vyhraná.“ -Napoleon

-Vévoda z Wellingtonu.

102. „Vážím si každého vojáka z každé země, který po našem boku slouží v těžké historické práci. Amerika je vděčná a nezapomene.“

-George W. Bush.

103. „Byl by to vtip, kdyby chování vítěze musel omlouvat poražený.“ – George Bush.

-Napoléon Bonaparte.

104. „Krev vlastence je semenem stromu svobody.“ – Bonaparte Bonaparte.

-Thomas Campbell.

105. „Vojenská síla vyhrává bitvy, ale duchovní síla vyhrává války.“ – Campbell, Peter.

-George C. Marshall.

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button