Životní styl

Jak někoho přesvědčit – 6 způsobů přesvědčování

Jak někoho přesvědčit v 6 krocích. Ať už jste manažer, zaměstnavatel nebo zaměstnanec, umět někoho přesvědčit na pracovišti je důležitá dovednost. Porozumění tomu, jak přesvědčit ostatní, aby v něco věřili, vám pomůže získat podporu spolupracovníků, ovlivnit jejich názory a inspirovat je k novým názorům. V tomto článku se budeme zabývat tím, proč můžete potřebovat někoho přesvědčit, jak se to liší od přesvědčování a nabídneme vám několik tipů, které vám pomohou stát se přesvědčivějšími.

 

Jak někoho přesvědčit

 

Jak někoho přesvědčit

Zde jsou kroky, které můžete podniknout, abyste někoho úspěšně přesvědčili:

 

1. Vytvoření důvěryhodnosti

 

 Získejte důvěryhodnost

Abyste si vybudovali důvěryhodnost a inspirovali své kolegy k tomu, aby se řídili vašimi návrhy, je užitečné pěstovat si v práci pověst důvěryhodné osoby. Toho můžete dosáhnout tím, že budete důsledně mluvit pravdu, uvádět relevantní fakta a nezapomenete si sdělená fakta ověřit. Důvěryhodnost si můžete vybudovat také tím, že přijmete odpovědnost za své jednání v práci.
Nejdelší řeka světa
.

 

2. Poznejte své publikum

 

Poznejte své publikum

Když se dozvíte více o zájmech, přáních a cílech svého publika, můžete zajistit, že vaše sdělení pro ně bude relevantní, což vám pomůže být přesvědčivější. To může zjednodušit proces přesvědčování a zvýšit vaši úspěšnost. Zde je několik strategií, které můžete použít, abyste zjistili více o svém publiku:

 • Zeptejte se na jejich názory.
 • Proveďte průzkum jejich zálib, přání a potřeb.
 • Použijte úspěšné vyjednávací taktiky z předchozích interakcí.
 • Vytvoření osobnosti kupujícího.
 • Sledujte komentáře a zpětnou vazbu svého publika.

 

3. Naslouchání jiným názorům a pochvaly – Jak někoho přesvědčit

 

Naslouchání jiným názorům a vyslovování komplimentů - Jak někoho přesvědčit

 
Pokud chcete někoho úspěšně přesvědčit, je užitečné projevit respekt k jeho názorům. Toho můžete dosáhnout tak, že jim před sdílením svého sdělení aktivně nasloucháte. Nikdy nepřerušujte a buďte vždy zdvořilí. Abyste ukázali, že jste pozorně naslouchali, můžete ocenit jejich názor a uvést, s kterými prvky souhlasíte.

Navázání vzájemného respektu je velmi důležité. Nikdy nikoho o ničem nepřesvědčíte, pokud si bude myslet, že si ho nevážíte. Zajímavá fakta o Indii.

 

4. Identifikujte motivace ostatních lidí

 

 Identifikovat motivace ostatních lidí

Když nasloucháte názorům druhých lidí, snažte se zjistit, jaká je jejich motivace. Porozumění tomu, co motivuje druhé lidi, vám pomůže odhalit jejich přání, cíle a oblasti, ve kterých mohou uvažovat o kompromisu. Určení motivací vašeho publika vám pomůže zjistit, co máte společného.

 

Naučte se rozpoznávat cíle, přesvědčení a motivace, které vedou k jejich názorům. Jakmile zjistíte motivaci, která stojí za jeho přesvědčením, přeformulujte své přesvědčení tak, aby mu druhá osoba lépe porozuměla. Je pravděpodobnější, že získáte jejich podporu, pokud uznáte některé jejich názory a budete s nimi souhlasit. Když věnujete čas tomu, abyste se seznámili s názorem někoho jiného, můžete ho přesvědčit o alternativách.

5. Přizpůsobte své sdělení – Jak někoho přesvědčit

 

 Přizpůsobte své sdělení - Jak někoho přesvědčit

To, jak posluchači přijmou váš názor, často závisí na tom, jaký mají vztah k obsahu vašeho sdělení. Ačkoli vaše publikum může mít podobné názory, může na vaše myšlenky reagovat odlišně. Zvažte vytvoření alternativních sdělení, která by přesvědčila různé segmenty publika. Můžete se zaměřit na to, jak může určitý názor prospět konkrétnímu publiku, nebo se o své myšlenky podělit v různých formátech.
Zajímavá fakta o Egyptě
.

 

6. Podpořte svou argumentaci – Jak někoho přesvědčit

 

 Podpořte svou argumentaci - Jak někoho přesvědčit

Podpořte svůj názor spolehlivými příklady a důkazy, aby vás posluchači považovali za důvěryhodnějšího. Vaše důkazy mohou zahrnovat statistiky, anekdoty nebo příběhy. Příběhy dokáží propojit to, co si někdo myslí, čemu věří a čemu chcete, aby věřil. Přesvědčování pomocí důkazů může také ovlivnit někoho, kdo bude zastávat váš názor, což vám může pomoci přesvědčit více lidí.

 

Proč je důležité být přesvědčivý?

Zde je několik důvodů, proč je důležité být na pracovišti přesvědčivý:

 • Ovlivňovat ostatní
 • Rozhodnutí člověka můžete ovlivnit tím, že ho přesvědčíte, aby souhlasil s vaším názorem. To by mohlo vést k provedení určité akce nebo splnění určitého úkolu.
 • Porozumění tomu, jak ovlivňovat rozhodování na pracovišti, vám může pomoci dosáhnout výsledků, o které usilujete ve vedoucí funkci, na pozici u klienta nebo při hodnocení zaměstnanců.
 • Pokud pracujete v oblasti prodeje, můžete přesvědčit cílové zákazníky, aby se rozhodli pro koupi na základě vašich doporučení, faktů nebo jiných informací.
 • Jste-li vedoucím pracovníkem společnosti, například generálním ředitelem, můžete přesvědčováním získat podporu akcionářů pro nový projekt.
 • Zimní pneumatiky 195 65 r15

 

Urychlení vašeho kariérního postupu

Porozumění tomu, jak někoho přesvědčit, vám může pomoci vyjádřit vaši kvalifikaci během pohovoru, prokázat vaše schopnosti při hodnocení zaměstnanců nebo vám pomůže dosáhnout obchodních cílů, které mohou posunout vaši kariéru. Motivovaný prodejce může například úspěšně přesvědčit potenciální zákazníky, aby si koupili výrobek nebo službu.

 

Rozšíření sítě

Schopnost někoho přesvědčit je nedílnou součástí navazování kontaktů s ostatními. Můžete například přesvědčit kolegy, aby podpořili nějaký nápad nebo dovednost během profesní akce. Přesvědčování ostatních vám může pomoci navázat skutečné kontakty s lidmi z oboru, kteří mohou posunout vaši kariéru tím, že vám představí volné pozice, klienty a obchodní příležitosti.

 

Vyjádřit svůj názor

Rozvoj přesvědčovacích dovedností vám pomůže vyjádřit svůj názor na nejrůznější témata na pracovišti. Pokud například pracujete v týmu na dokončení projektu, můžete přesvědčit své kolegy, aby překonali překážku pomocí určité metody. Přesvědčivost může také zajistit, že vaši spolupracovníci vezmou vaše názory v úvahu a budou brát vaše návrhy vážně.

 

Efektivní vyjednávání

Jak někoho přesvědčit. Rozvíjení přesvědčovacích schopností může zvýšit vaši úspěšnost při vyjednávání, což vám může pomoci při sjednávání smluv, představování produktu potenciálnímu klientovi nebo při prezentaci nového projektu akcionářům. V závislosti na vašich osobních cílech vám to může pomoci zlepšit podmínky na pracovišti, upravit vaše benefity nebo postoupit na vedoucí pozici v odborech.

 

Rozdíl mezi přesvědčováním a přesvědčováním

V závislosti na vaší profesi můžete potřebovat změnit názor svých spolupracovníků, nadřízených, klientů nebo zákazníků Někteří mohou říkat „přesvědčit“, jiní používají „přesvědčit“. Tato dvě slovesa se často používají zaměnitelně, ale jejich definice se mírně liší.

„Přesvědčit“ je definováno jako „přimět (někoho), aby pevně věřil v pravdivost něčeho“. „Přesvědčit“ je definováno jako „přimět (někoho) k něčemu pomocí argumentů nebo argumentace“.

Jednoduše řečeno, někoho o něčem přesvědčujete – o nějaké myšlence – a někoho přesvědčujete, aby něco udělal – aby jednal. Můžete například přesvědčit manžela či manželku, že konzumace většího množství ryb je pro jejich zdraví prospěšná. Pak ho přesvědčíte, aby jedl ryby třikrát týdně.

 

Tipy pro přesvědčování druhých – Jak někoho přesvědčit

Chcete-li se zlepšit v přesvědčování, zvažte zavedení těchto tipů do svých každodenních interakcí:

 • Buďte sebevědomí a asertivní.
 • Projevte empatii tím, že posluchačům řeknete, že chápete jejich názor.
 • Buďte zdvořilí, používejte klidný tón hlasu, zůstaňte klidní a aktivně naslouchejte.
 • Mluvte přesně, abyste posluchačům pomohli pochopit váš názor.
 • Buďte trpěliví, ale vytrvalí.
 • Používejte stejný typ uvažování, jaký používá vaše publikum, ať už jde o logiku, emoce nebo jiné uvažování.
 • Pomozte posluchačům představit si potenciální výsledky – nebo přidanou hodnotu – rozhodnutí ve váš prospěch.
 • Použijte strategii zrcadlení a opakujte to, co říká druhá osoba.
 • Zlepšete svou argumentaci důsledným ověřováním faktů.
 • Zaměřte se na to, jak může váš názor prospět vašemu publiku.

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button