ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Rádiový přenosový řetězec

Rádiový přenosový řetězec , rádiové vysílače , frekvenční modulace (FM) .amplitudová modulace (AM) .rádiový přenosový řetězec vše

Rádiový přenosový řetězec

Rádio je zvukové masové komunikační médium. Jedná se o telekomunikační zařízení pro jednosměrný přenos zvuku na dálku. Ve slovenštině zdomácněl také cizí výraz „rádio“.

rádiový přenosový řetězec

          B – budič vf. vlny (oscilátor)                                                                 VFZ – vf. zesilovač

         M – modulátor                                                                                     D – demodulátor

         RS – rozhlasové středisko                                                                    NFZ – nf. zesilovač

                                                                                                VZ – vf. zesilovač (výkon)

Jako přenosové médium se obvykle používají vysokofrekvenční elektromagnetické vlny, ale také metalické vedení (rádio po drátě). V poslední době se rozhlas šíří také pomocí internetu a vysílání ze satelitů.

Stejnosměrný a střídavý proud

Rádiové vysílače – přenosový řetězec

Přenášený zvuk se převádí na nízkofrekvenční elektrické frekvence. Tento signál se kvůli svým nízkým frekvencím nemůže šířit na velké vzdálenosti elektromagnetickými vlnami, proto je modulován na vyšší frekvence, které jsou pak převedeny na elektromagnetické vlny vysílači na , které mají frekvenční násobiče.

5 věcí, které byste měli vědět o mužské plešatosti

Používají se dva základní typy modulace:

Frekvence (FM ), kde se frekvence nosné vlny mění v malém rozsahu v závislosti na nízkofrekvenčním signálu (LFV).

Amplitudový (AM ), ve kterém se amplituda (DS, KV, SV) mění v závislosti na vysílaném nízkofrekvenčním signálu.

Frekvenční násobič:

Používají se k dosažení vyšších frekvencí tam, kde je obtížné vytvořit oscilátor, který by kmital na požadované frekvenci, nebo v zařízeních využívajících vícefrekvenční signály. Výstupní frekvence násobiče je celočíselným násobkem vstupní frekvence. V praxi se nejčastěji používají zdvojovače a ztrojovače kmitočtu neboli násobiče čtvrtého a pátého řádu, které jsou relativně jednoduché na návrh a implementaci.

Budic:

Budič obsahuje zdroj vysokofrekvenčních kmitočtů – oscilátor, obvykle krystalový oscilátor, který pracuje na kmitočtu nižším, než je kmitočet nosné vlny (asi 100 500 kHz), má až mnohem menší výkon než koncový výkon (asi 1 W). Následuje násobič a dělička frekvence, které upravují frekvenci z oscilátoru na frekvenci nosné vlny.

Frekvenční násobič může být realizován např. Jako vysokofrekvenční zesilovač, který má velmi velké buzení pro zdůraznění příslušné harmonické (v praxi násobí maximálně 3. harmonickou, ostatní mají malou účinnost).

Výkonový zesilovač – přenosový řetězec

Modulátor je elektronický obvod, ve kterém modulující signál základního pásma nesoucí informaci ovlivňuje jeden nebo více parametrů nosné vlny tak, že vzniká modulovaný signál. Modulovaný signál se svými vlastnostmi podobá nosné vlně, takže může být přenášen vhodným přenosovým médiem (volným prostorem, kabelem nebo vlnovodem), ale přesto nese informaci obsaženou v modulovaném signálu.

Ve spotřební elektronice je modulátor zařízení, které vytváří vysokofrekvenční signál, který může být zachycen přijímačem (např. modulátor pro připojení přehrávače CD nebo MP3 k autorádiu, modulátor umožňující připojení videorekordéru, set-top boxu, herní konzole, mikropočítače nebo televizní hry k televizoru).

Používá se pro stará nebo levná zařízení, která nemají vstupy a výstupy umožňující přímé připojení, jako je vstup AUX, linkový vstup a výstup, konektory SCART, kompozitní video, S-Video nebo komponentní video. Při použití modulátoru musí být přijímač naladěn na frekvenci nebo kanál používaný modulátorem. Jiný silný signál na stejné frekvenci může rušit, proto je možné u některých modulátorů změnit použitou frekvenci.

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button