ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Snímače – vlastnosti, rozdělení

Snímače.Vstupní člen není vždy kompatibilní s následujícím členem , takže použitelnost snímačů úzce souvisí se snímači , které v některých případech tvoří se snímači neoddělitelnou jednotku.

Převodník je zařízení, které převádí signály z předcházejícího členu na signály, které lze zpracovat v následujícím členu , tj. slouží k navázání komunikace mezi dvěma zařízeními. Mění jednu fyzikální veličinu na jinou, kterou je další člen schopen zpracovat.

Podle povahy vstupních a výstupních proměnných  dělíme:

1. neelektrické snímače

2. elektrické snímače

(a) elektroelektrické E/E

(b) analogově-digitální A/D (analogově-digitální A/D)

(c) digitálně-analogový B/A (digitálně-analogový D/A)

3. mezisystémové převodníky

a) elektropneumatické E/P

(b) Pneumaticko-elektrický P/E

(c) elektrohydraulický E/H

Převodníky neelektrických veličin

Tyto převodníky jsou určeny k přeměně výstupních neelektrických signálů ze snímačů na jednotný signál vhodný k dalšímu zpracování – jednotný elektrický signál. Doporučené hodnoty elektrických sjednocených signálů jsou:

– Stejnosměrný proud 0 mA až 5 mA, 0 mA až 20 mA, 4 mA až 20 mA

– Stejnosměrné napětí 0 V až 10 V, – 10 V až +10 V

Vypadávání vlasů? Jezte těchto 9 potravin, abyste zabránili vypadávání vlasů

Snímače elektrických veličin

Elektroelektrické měniče – tyto měniče jsou určeny ke změně výstupních elektrických signálů ze snímačů (střídavé napětí, činný výkon, jalový výkon…) na jiný elektrický signál vhodný pro další zpracování – jednotný elektrický stejnosměrný signál.

Elektropneumatický snímač

Analogově-digitální (analogově-digitální) převodník – tento převodník je určen ke změně výstupních spojitých (analogových) signálů ze snímačů na odpovídající digitální signál.

Digitálně-analogový převodník (digital-to-analog ) – tento převodník je určen ke změně výstupních digitálních signálů ze snímačů na odpovídající úroveň analogové výstupní veličiny.

Mezisystémové převodníky – tyto převodníky se používají k přenosu signálů mezi elektrickými, pneumatickými a hydraulickými systémy. To umožňuje kombinovat výhody jednotlivých systémů jejich vzájemnou spoluprací.

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button