PŘÁNÍ A TOUHYŽivotní styl

Vánoční přání 100+ vánočních přání a vinět na Vánoce

Vánoční přání 100+ vánočních přání a vinět pro krásné Vánoce. Užijte si s námi vánoční čas. Vyberte si jedno z vánočních přání a popřejte ho svým přátelům a rodině. Přejeme vám veselé Vánoce.

 

Vánoční přání

 

Vánoční přání

 

Vánoční nálada v domech, štěstí a láska v našich srdcích nás staví. Ať vás provází na každém kroku o Vánocích i v novém roce.

 

Ucpěte komíny, nepusťte Santu dovnitř, použijte cement nebo maltu. Otevřete okno, stačí i málo, jen Jezisko přinese dárky.

 

Ať ve vašem domě vládne radost a štěstí, ať vás od nynějška obklopuje neštěstí a smůla. Ať u svátečního stolu zavládne mír, ať láska zvítězí nad nevlídnými slovy.

 

Vánoční noc má velkou moc, dějí se zázraky, smutní lidé se smějí, zvony zvoní, rány nebolí a láska vítězí bez pout, řezů, vstupuje do domu, slouží všem.

 

Hromada dárců, kteří hladí po srdci, rodina, přátelé, kteří nikdy nezradí. Krok k bohatství a krok ke štěstí, krásné Vánoce a šťastný nový rok.

 

O Vánocích je všechno krásné, v lidských srdcích se zastavil čas, vánoční svíce nezhasne, dokud je v každém z nás láska.

 

Lasky, šťastné hodiny, v kruhu své rodiny si společně užijte, prožijte krásné vánoční svátky a nechte dlouho převládat novoroční náladu.

 

Vánoční viněty

 

Vánoční viněty

 

Jedna vločka, jedna vločka,
kdo byl dobrý, dočká se.
Vše je již podvázáno,
hurá Vánoce jsou tady.
Napíšu Ježíši,
ať se každý sen stane skutečností.

 

Na Štědrý den buďte opatrní,
Zvony zvoní, poslouchejte.
Právě když za obloukem padá sníh,
nechte štěstí ležet na svém stole.
Prožijte vánoční svátky,
plná štěstí a radosti.

 

Na nebi září hvězda, den za dnem letí, vánoční přání.
Do Štědrého dne zbývá už jen krůček, a tak vám přeji krásné Vánoce a šťastný nový rok.

 

Zelí, ryby a ovoce na stole.
Pod stolem je opilý SANTA.
Opět jsou tu Vánoce a po nich nový rok,
ať si užijete svůj přípitek.

 

Vánoční přání

 

Vánoční přání

 

Kde se vzal, tu se vzal, sněhulák tu stál dnes ráno.
Přinesl nám balíčky pro malé i velké.
Stromeček už má listy, přeji vám krásné Vánoce.

 

Zvonky zvoní a jehličí voní, světlo svíček bliká, Vánoce právě přišly k nám. Proto si užijte krásnou dovolenou a prožijte ji v klidu. Vánoční přání.

 

Bohatý stůl, vynikající ryby,
ať je slavnostní večeře bez chyby.
Spousta dárků, které potěší srdce,
rodina, přátelé, kteří nikdy nezradí.
Jeden krok k bohatství a jeden krok ke štěstí,
Veselé Vánoce a šťastný nový rok.

 

Ať vánoční zvonek zvoní štěstím,
ať se vánoční čas promění v lásku
a tak krásně, jak se hvězda třpytí,
Přeji vám krásné a tajemné Vánoce…

 

Ať se vám v novém roce splní vaše přání,
ať andělé chrání vaše cesty
Ať se před tebou vyhýbají potížím!

 

Nejkrásnější vánoční přání

 

Nejkrásnější vánoční přání

 

I já se raduji z tohoto vánočního období,
z mého upřímného srdce vám skládám tento slib:
aby Kristus Pán byl vaším utěšitelem,
tvůj dobrý rádce a přítel.
A také od neřestí, kterých bude mnoho,
Ochraňuj tento dům, nebeský hostiteli!

 

Hlásáme velkou radost: Narodil se Pán světa, blízko Betléma v chladných jeslích leží sám, pojďte se s námi poklonit malému Ježíškovi, vždyť k nám přišel z nebe, my mu svá srdce dáme, slyšte anděly zpívat na nebi, sláva Bohu na výsostech, pokoj lidem přejí.

 

 

Přišel z nebe na zem, k nám, náš Spasitel a Pán.Chlév byl jeho příbytkem, kolébka jesle.V chudobě žil a chudobu třel, náš malý Ježíš.

 

O letošních vánočních svátcích vám povím krátkou vinšovačku: Narodil se Pán Kristus, tak nebuďme smutní, ale radujme se a zpívejme mu chválu, bude to pro něj milost, dá nám šťastné svátky.

 

Jedinečná vánoční přání

 

Jedinečná vánoční přání

 

Vánoční zvonek tiše zvoní,v Betlémě dítě spí.Přejeme vám dobrou náladu,štědrost a hojnost do vašich chalup.V novém roce hodně zdraví,ať vám všem věrně slouží.

 

Ó křesťanéÓ Ó křesťané, pojďme, radujme se a jásejme a stůjme u jeslí v Betlémě.Hle, narodilo se nám dítě:[:ó, vřele ho přivítejme,:]neboť nám přineslo pokoj, radost a spásu.

 

Dítě v Betlémě, malý Ježíš,
přicházíme k vám, vyslyšte naše prosby.
Dej nám zdraví sílu, k učení chuť,
Ať se srdce rodiče netrápí.
Poslali nám také požehnání,
bychom mohli pomoci komukoli, kdo to potřebuje.

 

O letošních vánočních svátcích vám řeknu krátkou vinětu: Narodil se Pán Kristus, tak nebuďme smutní, ale radujme se a zpívejme mu chválu, bude to pro něj milost a dá nám šťastné svátky.

 

Té noci se nám přihodil nádherný Boží čin,
Pán se nám narodil podivuhodnou Boží mocí.
Rodiče, i vy jste potěšeni, že se nám narodil drahý Spasitel.
Kéž dá našemu domu svou milost,víru, lásku, ctnost,
po časném životě v té věčné dobrotě a nebeské radosti.

 

Přeji vám veselé Vánoce. Ať jsou svátky plné lásky, klidu a odpočinku. Ať je vaše srdce obklopeno láskou všech blízkých a září štěstím tak jasným jako betlémská hvězda. A pod stromečkem najdete spoustu dárků, které vás zahřejí u srdce a přinesou vám chvíle, na které budete vždy s úsměvem vzpomínat.

 

Vánoční verše

 

Vánoční verše

 

Chudoba ve stáji, chudoba všude kolem,
nedaleko se pásli chudí pastýři,
ale na světě nebylo tolik radosti,
kolik je v okolí chudých jeslí.
V Písmu slibuje chudým požehnání,
v naší chudobě jsme spokojeni.

 

Přicházím do vašeho příbytku jako andělé k betlémským pastýřům, když v noci hlídali své stádo a zvěstovali radostnou novinu: Narodil se nám v Davidově městě Spasitel… Tak i já, pastýř stáda, přicházím k vám v tento radostný čas, slibuji vám a prosím, abyste ho oslavili co nejšťastněji. Vánoční přání. Toto je moje srdečná viněta pro vás!Požehnán buď Pán Ježíš!

 

Všechny zvony světa zvoní cingi-lingi-bom!
Chudým rodičům přišlo na svět vzácné dítě.
Pojďte se s námi poklonit malému Ježíši,
Protože k nám přišel z nebe, odevzdáváme mu svá srdce.
Maštalka je skromná, tichá, králové se do ní hrnou.

 

Vignety na Vánoce

 

Vignety na Vánoce

 

V těchto vánočních svátcích vám povím krátkou vinětu:
Narodil se Pán Kristus, tak nebuďme smutní,
ale radujme se a zpívejme mu chválu.
Bude to k němu příliš laskavé, přinese nám to šťastné svátky.

 

Jaký třpyt, jaká krása!
Co je to za cinkání?
Kouzlo Vánoc navždy nové
ze skořápky.
Kouzlo, které všechny sbližuje,
se všichni sejdou v teplé chýši,
ať se čas zastaví,
ať štěstí najde každého z vás.
Přejeme vám veselé Vánoce!

 

O Vánocích, když je svět klidný,
nechte do sebe vdechnout Boží dítě,
pokoj, radost, dobrá vůle
a nejen v této svaté chvíli,
ale každý den v roce,
ať stojí po tvém boku.

 

Vánoční přání pro prarodiče

 

Vánoční přání pro prarodiče

 

Ať jsou všechny starosti odstraněny
ať v duši zavládne mír.
Nechte to, co bolí, zahojit,
co se líbilo, nechť se zdvojnásobí.
Být v novém roce
jen slzy štěstí v mých očích. Vánoční přání.

 

Na stole je kapr a další pochoutky,
uprostřed svíčka a naproti strom.
Ať v dnešní slavnostní den zavládne mír,
Ať je tento vánoční čas plný lásky.

 

O Vánocích a v novém roce
Přeji vám, abyste tentokrát
hřejivé slunce nad domem,
dobré skutky s dobrým slovem,
zdraví, štěstí, jak je to jen možné,
aby vás měl každý rád.

 

Jedna vločka, jedna vločka,
kdo byl dobrý, dočká se.
Vše je již podvázáno,
hurá, jsou Vánoce.
Napíšu Ježíši,
ať se každý sen stane skutečností.

 

Na Štědrý den toho snědla hodně,
kapr, který má málo kostí,
na Silvestra litr zásob,
dobré zdraví v novém roce.

 

Vánoční viněty pro rodiče

 

Vánoční viněty pro rodiče

 

Přeji vám krásné vánoční svátky,
veselé půlnoční cesty,
velký dárek pod stromeček,
na Silvestra pěkný ples.

 

Vánoční přání Na Štědrý den se opatrujte,
Zvony zvoní, poslouchejte.
Právě když za obloukem padá sníh,
nechte štěstí ležet na svém stole.

 

Radost a štěstí, krása a něha,
Ať vám přinese vánoční sen.
Posílám vám ho ve sněhových vločkách,
Chyťte ho v ten zázračný den do dlaně.

 

Na stromečku je zapálena svíčka,
Mír a štěstí s vámi.
A když se vaše tváře rozzáří,
hojností, kterou jste vždy měli.

 

Ať se vám v novém roce splní vaše přání,
ať andělé chrání vaše cesty
Ať se před tebou vyhýbají potížím!

 

Vánoční přání pro rodiny

 

Vánoční přání pro rodiny

 

U vás doma vládne radost a štěstí,
nechte se neštěstím a smůlou obcházet zpovzdálí.
U svátečního stolu vládne pohodlí,Vánoční přání.
Ať láska zvítězí nad nevlídnými slovy.

 

Když sváteční zvony odbijí půlnoc
a ohlásit příchod kouzelných Vánoc,
zapomenout na všechny starosti
a prožijte tyto chvíle ve zdraví, štěstí a radosti.

 

Přišel jsem vám popřát veselé Vánoce,
a člověk měl stále rád člověka,
popřát si navzájem více štěstí,
aby tento nový rok stál za to.

 

Letí k vám dar z nebe,
je v něm vše, co potřebujete.
Štěstí, mír, láska, něha,
Ježíšek tě také miluje…

 

Na obloze svítí malá hvězda
a den za dnem ubíhá.
Ke štědrovečerní večeři už zbývá jen krůček,
tak vám přeji veselé Vánoce a šťastný nový rok.

 

Krásná vánoční přání

 

Krásná vánoční přání

 

Ať v nás strom zažehne světlo,
Nechte svíčku, aby vám znovu vykouzlila úsměv na tváři.
Hvězdička v nás zažehne plamen lásky,
Přeji vám šťastné prožití vánočních svátků.

Tipy pro péči o vlasy: 6 způsobů, jak v zimě zabránit suchým, lámavým a nepoddajným vlasům

 

Láska, šťastné hodiny,
v kruhu své rodiny,
si společně užívat,
krásné vánoční svátky
a ať dlouho přetrvává
Novoroční nálada.

 

Veselé Vánoce,
Přeji vám příjemnou půlnoční cestu,
pěkný dárek pod stromeček,
malý tanec na Silvestra,
od fun straight step
a pak šťastný nový rok.

 

Strom již kvete,
a každý z nás je lepší,
Přeji vám hodně zdraví,
štěstí, lásku a naději.

 

O Vánocích, když je svět klidný,
nechte do sebe vdechnout Boží dítě.
pokoj, radost a sílu,
nejen v této svaté chvíli,
ale také v novém roce,
ať vás vede na každém kroku. Vánoční přání.

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button